PRIVACYVERKLARING
Bosco Base VZW

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bosco Base vzw. Je dient je ervan bewust te zijn dat Bosco Base vzw niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bosco Base vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bosco Base vzw kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bosco Base vzw, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, via mail of op papier aan Bosco Base vzw verstrekt.

Bosco Base vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken, dit in functie van de activiteit waarvoor je je inschreef:

- Jouw voor- en achternaam

- Jouw adresgegevens

- Jouw telefoonnummer of gsm nummer

- Telefoonnummer of gsm nummer van jouw vader of moeder

- Jouw e-mailadres

- Mailadres van jouw vader of moeder

- Jouw geboortedatum

- Jouw voorkeur wat betreft voeding (zoals bijvoorbeeld vegetariër…)

- Jouw geslacht

- Naam van speelplein of jeugdbeweging waarin je actief bent

- Voor de erkende cursussen kadervorming: jouw KAVO-id

- Jouw medische gegevens via een medische fiche (enkel op papier)


BEELDMATERIAAL

Telkens je je inschrijft voor een activiteit wordt er toestemming gevraagd voor het nemen van foto’s. Als je toestemming geeft om je foto te laten nemen, geef je ook de toestemming om foto's waar jij duidelijk herkenbaar opstaat te gebruiken in on- en offline publicaties. Wel is het zo dat we voor publicaties op covers van tijdschriften, op flyers of op de homepage van onze website, nog altijd even contact met je opnemen voor goedkeuring. Voor niet-gerichte foto's/groepsfoto's heeft Bosco Base geen toestemming nodig.


WAAROM BOSCO BASE VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Bosco Base vzw gebruikt jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het deelnemen aan een vormingscursus (nationaal of internationaal), vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland, of een jeugdwerkactiviteit. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Jouw gegevens worden niet gebruikt om andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden over Bosco Base vzw, tenzij je daar de toelating voor heeft gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bosco Base vzw of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wie zich inschrijft voor één van onze activiteiten, geeft aan geïnteresseerd te zijn in ons aanbod. Op het einde van de activiteit, geven we dan ook info door over de andere activiteiten die wij als organisatie aanbieden. Tevens kan er ook een éénmalige mail gezonden worden na afloop van de activiteit, waarin info wordt gegeven over ons aanbod.

COMMUNICATIE

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bosco Base vzw of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

HOE LANG BOSCO BASE VZW GEGEVENS BEWAART

Bosco Base vzw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bosco Base vzw of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wat betreft medische fiches: deze worden enkel op papier bewaard voor de periode dat de activiteit duurt. Na afloop van de activiteit wordt deze fiche vernietigd. Deze fiche is enkel raadpleegbaar door de begeleiders van de betreffende activiteit.

DELEN MET ANDEREN

Bosco Base vzw verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bosco Base vzw is erkend en wordt gesubsidieerd in het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden houden onder meer in dat we aantonen dat we het decretaal vereiste aantal deelnemersuren realiseren. Onze organisatie moet de gerealiseerde deelnemersuren aantonen aan de hand van aanwezigheidslijsten waarin we minstens de naam, de postcode van de domicilie en de leeftijd of het geboortejaar van de deelnemers registreren. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vraagt jaarlijks aanwezigheidslijsten van het voorgaande werkingsjaar op in het kader van het toezicht met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring. De lijsten worden bijgehouden tot een jaar na het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. Het departement vernietigt de opgevraagde aanwezigheidslijsten wanneer het toezicht is afgerond.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Bosco Base vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Via jouw internetbrowser heb je de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw internetbrowser.

GOOGLE ANALYTICS

Bosco Base vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bosco Base vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa of de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bosco Base vzw te kunnen verstrekken en om zicht te krijgen op de effectiviteit van onze campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bosco Base vzw heeft hier geen invloed op.

Bosco Base vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via Bosco Base vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

FACEBOOK PIXEL

Bosco Base vzw maakt gebruik van Facebook Pixel, een analysetool die toelaat om de doeltreffendheid van onze publiciteit op Facebook te meten. Dankzij Facebook Pixel kunnen we beter evalueren hoe gebruikers zich op onze site gedragen en hen gepersonaliseerde reclame-inhoud op Facebook in verband met onze diensten weergeven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar boscobase@donbosco.be. Bosco Base vzw zal uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bosco Base vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bosco Base vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bosco Base vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bosco Base vzw op via boscobase@donbosco.be.

www.boscobase.be is een website van Bosco Base vzw.

Bosco Base vzw is als volgt te bereiken:

Adres (tevens adres van de maatschappelijke zetel): Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee
Ondernemingsnummer: 0443311279
Telefoon: 016 24 16 20 E-mailadres: boscobase@donbosco.be

Aanpassing van deze privacyverklaring

Bosco Base behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 20/11/2019.