Je bent journalist? 

Je zoekt fotomateriaal, een getuigenis van een jonge vrijwilliger of een Don Boscoanimator of je wil een van onze experten in jeugdwerk aan het woord laten?

Neem contact op met Lindsey Pinnock via 016 24 16 20 of communicatie@donbosco.be.

Bosco Base begeleidt jongeren in hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Bosco Base geeft vorming en ondersteuning volgens de pedagogische visie van Don Bosco. Door een  engagement op te nemen in het jeugdwerk in binnen-of buitenland verwerven jongeren vaardigheden voor het leven. Bosco Base ondersteunt een tiental Don Boscospeelpleinen en -vakantiewerkingen in Vlaanderen. Bosco Base wil de stem van animatoren laten horen en laten zien hoe uniek en waardevol de Don Boscosfeer is.

Download het logo van Bosco Base.

Bosco Base

Persberichten

Eindelijk is het zover en kan onze vlieger opstijgen! Zeg vanaf nu niet langer ‘Jeugddienst Don Bosco’ maar wél ‘Bosco Base’. De ingrediënten blijven dezelfde: jongeren, Don Bosco, vorming, plezier, vrijwilligers en zingeving. Maar met een nieuwe naam en een eigentijdse look-and-feel  laten wij een nieuwe wind waaien door de organisatie.

Ruimte voor jeugdwerk

Bosco Base biedt ruimte voor dynamisch jeugdwerk. We begeleiden jongeren van animator tot instructor, zodat ze hun vleugels kunnen uitspreiden en veilig kunnen starten aan hun tocht in het jeugdwerk. We geven jongeren de kans om deel te nemen aan jeugdwerkactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast verlenen we ondersteuning aan speelpleinen, scholen en jeugdwerkorganisaties. Creativiteit, plezier, zingeving en verbinding zijn de kern van de activiteiten van Bosco Base. Jeugdwerk en vrijwilligerswerk geven kracht aan een warme, rechtvaardige en solidaire samenleving voor morgen.

Een hart voor jongeren

Bosco Base heeft een hart voor jongeren en biedt hen een veilige omgeving waar ze kunnen experimenteren, waar ze fouten mogen maken en daarvan kunnen leren. Het is een plek waar ze samen met anderen thuiskomen, kunnen spelen, leren en nadenken over wat voor hen belangrijk is en waarom. Hier groeien hun vaardigheden, hun zelfwaarde en hun zelfbewustzijn. Zo leggen we samen een stevige basis voor het leven.

Don Bosco als basis

De nieuwe naam Bosco Base verwijst bewust naar Don Bosco, de inspiratiebron van onze organisatie. Don Bosco’s pedagogische aanpak, zijn coachende stijl en zijn aandacht voor kwetsbare jongeren zijn onze leidraad in het werken met jongeren. Met die duidelijke verwijzing tonen we ook aan dat we deel uitmaken van de grote Don Boscobeweging die zich in Vlaanderen en de rest van de wereld inzet voor jongeren in scholen, jeugdhulp en jeugdwerk.

Fotomateriaal

Foto's vrij voor gebruik.
Bosco Base®