Vorming op aanvraag

Bosco Base heeft een reeks uitgewerkte vormingsprogramma’s van één tot twee dagdelen die je kan inschakelen tijdens begeleidersweekends of op vormingsdagen.

Prijskaartje?
Eén dagdeel (= 3 uur vorming) kost € 130 + vervoerskosten: ofwel € 0,33/km, ofwel terugbetaling openbaar vervoer.
Dat is de richtprijs, overleg is altijd mogelijk.

Naast die vormingen op aanvraag is er ook altijd de mogelijkheid om een vormingssessie op maat aan te vragen. Het enige wat je dan moet doen, is tijdig de doelstellingen van de vormingssessie doorgeven aan onze vormingsmedewerker. Ons team doet dan zijn uiterste best om een vorming uit te werken die voldoet aan jouw noden.

Als je een sessie aanvraagt, bepalen we samen de doelstellingen.

De vormingssessies zijn gericht op speelpleinen, vakantiewerkingen, jeugdverenigingen en scholen die aan hun begeleiders vorming willen aanbieden. Zij brengen de groep samen en staan in voor de praktische organisatie ervan. Bosco Base zorgt voor het (aangepaste) vormingsaanbod en het nodige materiaal.

Ja, ik wil graag een uitgewerkte vormingsessie
of vorming op maat aanvragen

Animatie

Animeren is een van de grootste meerwaardes in het begeleiden van kinderen en jongeren. Door niet alleen een spel te spelen, maar het spel in een thema te gieten, neem je de kinderen en jongeren mee naar een andere wereld. De deelnemers leren hun spel en zichzelf in een thema te gieten en zo uit hun comfortzone te stappen.

Doelstellingen

 • De deelnemers kunnen hun stem gebruiken om zichzelf te uiten.
 • De deelnemers kunnen hun lichaam gebruiken om zichzelf te uiten.
 • De deelnemers kunnen via een aangereikt thema een personage verzinnen en dat spelen.
 • De deelnemers kunnen hun creativiteit gebruiken om een aangereikt spel in een thema te gieten.

Doelgroep

Animatoren of begeleiders van kinderen

Vorming op aanvraag

AVONDWOORDJES EN BEZINNING

Bij Don Bosco vinden we het belangrijk om stil te staan bij de kleine dingen. Dat gebeurt vaak via een avondwoordje, een moment van bezinning met je vrijwilligers. Het bedenken daarvan is soms een hele opgave. De deelnemers leren hoe ze een avondwoordje of bezinning maken en gaan daar creatief mee aan de slag.

Doelstellingen

 • De deelnemers kunnen benoemen waarom avondwoordjes en bezinning nuttig zijn.
 • De deelnemers kunnen belangrijke aspecten van avondwoordjes en bezinning benoemen.
 • De deelnemers kunnen zelf een avondwoordje maken met aangereikte methodieken.

Doelgroep

Animatoren, begeleiders van kinderen, hoofdanimatoren, vrijwilligers en verantwoordelijken

Vorming op aanvraag

COACHEN

Een groep animatoren of vrijwilligers begeleiden is geen gemakkelijke opgave. Na het ontdekken wie de persoon is, moet je die ook begeleiden om uit te groeien tot een betere versie van zichzelf. De deelnemers leren een beginsituatie inschatten, samen een plan uitwerken en evalueren hoe dat verloopt.

Doelstellingen

 • De deelnemers kunnen animatoren en vrijwilligers begeleiden via de aangereikte methodieken, op korte en lange termijn.
 • De deelnemers kunnen reflecteren over de noden en behoeften van animatoren en vrijwilligers.
 • De deelnemers kunnen een plan van aanpak opstellen in het begeleiden.

Doelgroep

Hoofdanimatoren en verantwoordelijken

Vorming op aanvraag

FEEDBACK

Als begeleider van animatoren en vrijwilligers is het jouw taak om feedback te geven. Als je zelf ook feedback krijgt, is het belangrijk dat je weet hoe daarmee om te gaan. De deelnemers leren hoe ze op een goede manier feedback kunnen geven en ontvangen.

Specialisatie

Evaluatietechnieken
Individueel of in groep feedback geven is soms een uitdaging. De deelnemers worden ondergedompeld in voorbeelden van uitdagingen die voorkomen tijdens feedbackmomenten.

Doelstellingen

 • De deelnemers kunnen belangrijke aspecten van feedback geven benoemen.
 • De deelnemers kunnen belangrijke aspecten van feedback ontvangen benoemen.
 • De deelnemers kunnen feedback geven aan de hand van de aangereikte methodiek.
 • De deelnemers kunnen feedback ontvangen aan de hand van de aangereikte methodiek.

Doelgroep

Hoofdanimatoren en verantwoordelijken

Vorming op aanvraag

OMGAAN MET GEDRAG

Een groep begeleiden kan op verschillende manieren. De stijl die je hanteert en hoe je omgaat met gedrag bepaalt mee het resultaat dat je met de groep bereikt. De deelnemers leren hoe ze zich kunnen opstellen naar kinderen toe en hoe ze kunnen reageren op gedrag. Die inzichten gebruiken ze om flexibel om te gaan met begeleidingsmethoden.

Doelstellingen

 • De deelnemers kennen verschillende begeleidingsstijlen en kunnen die toepassen.
 • Deelnemers kunnen hun eigen begeleidersstijl herkennen.
 • Deelnemers kunnen de verschillende begeleidersstijlen bij concrete situaties plaatsen en dat toepassen.
 • De deelnemers kunnen in concrete situaties benoemen hoe ze omgaan met gedrag.
 • De deelnemers kunnen de kennis toepassen in een nagebootste situatie.
 • De deelnemers kunnen reflecteren over de aangebrachte kennis.

Doelgroep

Animatoren en begeleiders van kinderen

Vorming op aanvraag

SPEL EN SPELEN

Spelen maken is geen vanzelfsprekendheid. Het uitleggen ervan nog minder. Het is dus belangrijk dat beginnende animatoren hierin een introductie krijgen. De deelnemers leren op een duidelijke en doordachte manier een speluitleg te geven, bestaande spelen een creatieve toets te geven en nieuwe spelen te maken.

Specialisatie

Groot spel

Een nieuw spel maken is geen vanzelfsprekende oefening! In deze sessie leren we deelnemers brainstormen om een origineel thema te bedenken. Met dat thema gaan ze via een stappenplan aan de slag om een origineel spel uit te werken.

Regenprogramma

Het weer kan al eens letterlijk je spel in het water doen vallen! In deze sessie leren we deelnemers omgaan met regen. Ze leren om te gaan met plotse regen, maar ook activiteiten te ontwikkelen die aangepast zijn aan regen.

Doelstellingen

 • De deelnemers kunnen benoemen welke aspecten belangrijk zijn bij een spel en kunnen ermee aan de slag tijdens het maken van een spel en het geven van een speluitleg.
 • De deelnemers kunnen een activiteit maken volgens de aangereikte methodiek.
 • De deelnemers kunnen een activiteit begeleiden.

Doelgroep

Animatoren en begeleiders van kinderen

Vorming op aanvraag